Reklama
A A A

Badania amortyzatorów

Działanie amortyzatorów można sprawdzić bez wymontowywania ich z samochodu. Umożliwiają to urządzenia diagnostyczne, np. często spotykane urządzenie fir­my Boge (rys. 7.39). W celu dokonania oceny amortyzatora wjeżdża się jedną osią pojazdu na płyty najazdowe stanowiska, a następnie uruchamia się silnik elektryczny wymuszający drgania jednego z kół (pomia­ry wykonuje się dla każdego koła osobno), wprawiając je w drga­nia o częstości wyższej od częstości rezonansowej. Następnie wy­łącza się silnik wymuszający drgania i obserwuje zmiany ampli­tudy drgań wywołane tłumiącym działaniem amortyzatora. Z chwilą wyłączenia silnika napędzającego włącza się urządzenie rejestrujące amplitudy drgań w funkcji czasu. Na rys. 7.40 przed­stawiono przykładowo wykres uzyskany za pomocą urządzenia Boge. Porównanie takiego wykresu z wykresem wzorcowym umożliwia ocenę własności tłumiących badanego amortyzatora.