Reklama
A A A

Analiza spalin

Paliwa do silników czterosuwowych o zapłonie elektrycznym za­wierają średnio około 85°/o węgla i około 15°/o wodoru. Jeżeli współ­czynnik nadmiaru powietrza a = 1 (patrz podrozdz. 7.3.1), spalanie paliwa jest całkowite i w gazach spalinowych znajdują się: dwutle­nek węgla CO2, para wodna H2O oraz azot N2 z powietrza, który nie bierze udziału w spalaniu. W przypadku a > 1 (mieszanka ubo­ga) — w gazach spalinowych, oprócz poprzednio wymienionych składników, znajduje się niewykorzystany tlen O2. Gdy a