Reklama
A A A

Analiza danych wyjściowych

Danymi wyjściowymi do projektowania procesu technologicznego silni­ków spalinowych są: 1)dokumentacja konstrukcyjna silnika, dane określające wielkość produkcji, dane dotyczące środków produkcji. Analiza danych wyjściowych polega na dokładnym przeanalizowaniu zadania produkcyjnego i środków produkcji. Prace związane z analizą da­nych wyjściowych można zestawić w następujący sposób: 2)badanie cech konstrukcyjnych silnika, ocena technologiczności konstrukcji, analiza rysunków wykonawczych i warunków technicznych, analiza wymiarowa, analiza programu produkcyjnego, analiza środków produkcji.