Reklama
sklep z winem
A A A

Złożone mechanizmy napędowe

Niekiedy mechanizmy napędowe i ich układ w pojeździe są o wiele bardziej złożone niż omówiono wyżej. Stopień skompli- kowania układu napędowego zależy przede wszystkim od ogól- nego układu konstrukcyjnego pojazdu, od liczby osi napędza- nych, od przeznaczenia pojazdu. Na rys. 3.38 przedstawiono ciężarowy samochód terenowy. Na- pędzane są wszystkie koła tego pojazdu, czyli wszystkie jego osie. Są tu więc trzy wały napędowe. Rozdział napędu na osie przednią i tylną wymaga stosowania dodatkowej rozdzielczej skrzynki biegów, w której bywa także umieszczony reduktor, umożliwiający zwielokrotnienie liczby przełożeń. W mostach napędowych zastosowano blokowane mechanizmy różnicowe, które po zblokowaniu uniemożliwiają poślizgi kół jednej stro- ny pojazdu. Skrzynka biegów jest wyposażona w przystawki odbioru mocy do napędu dodatkowych mechanizmów, jak np. wciągarka. W pojazdach terenowych często stosuje się także międzyosiowe mechanizmy różnicowe, które umożliwiają ko- łom osi przedniej i tylnej toczenie się z różną prędkością.