Reklama
A A A

Zawieszenia zależne

Zawieszenie zależne stosuje się do tylnych mostów napędowych samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów oraz do przednich lub tylnych osi nienapędzanych. W większości przypadków jako elementy sprężyste są używane resory piórowe. Uginanie się resoru podczas pracy powoduje zmiany odległości między końcami resoru. Dlatego tylko jeden koniec resoru może być przytwierdzony do części nośnej samochodu (np. do ramy), natomiast drugi koniec musi mieć możliwość ruchu wzdłużnego. Uzyskuje się to dzięki wsparciu przesuwnego końca resoru na wieszaku lub ślizgaczu. Resorowanie przedniej osi samochodu ciężarowego przedstawia rys. 3.45a, natomiast użycie jednego resoru do sprężystego zawieszenia dwóch tylnych mostów napędowych samochodu cię- żarowego dużej ładowności ilustruje rys. 3.455. W tym ostatnim przypadku niezbędne jest zastosowanie zestawu drążków reakcyjnych do prowadzenia mostów napędowych. Drążki reakcyjne stosuje się także w samochodach osobowych, w przypadku, gdy tylny most napędowy jest zawieszony na resorach piórowych. Drążki takie umożliwiają precyzyjne kontrolowanie ruchów mostu względem elementów nośnych. W samochodach ciężarowych często stosuje się resory podwójne. Wtedy przy niewielkim obciążeniu pojazdu pracuje resor zasadniczy, natomiast przy pełnym obciążeniu do współpracy włącza się mniejszy resor pomocniczy (rys. 3.46). Spotyka się także resorowanie osi samochodów osobowych za pomocą sprężyn śrubowych, a samochodów ciężarowych i autobusów — z użyciem pneumatycznych elementów sprężystych. W obu przypadkach niezbędne jest stosowanie układu drążków reakcyjnych (rys. 3.47).