Reklama
A A A

Zasadnicze procesy obróbki

W warsztatach mechanicznych zakładów samochodowych i ciągniko­wych części obrabia się nie tylko przez skrawanie. Oprócz obróbki me­chanicznej na obrabiarkach w oddziałach tych odbywa się szereg innych procesów produkcyjnych. W oddziałach obróbki mechanicznej wykonywane są następujące zasadnicze procesy: A) Obróbka skrawaniem: a) narzędziami z ostrzami skrawającymi; b) narzędziami w postaci ściernic. Plastyczna obróbka metali przez zgniot na zimno. Obróbka chemiczno-mechaniczna. Obróbka elektrochemiczna. E) Obróbka elektryczna. F) Obróbka cieplna. G) Inne procesy: obróbka śrutem, mycie, wyważanie itp. Obrabiarki do metali, na których wykonuje się obróbkę skrawaniem, stanowią zasadnicze wyposażenie przedsiębiorstw wytwarzających ma­szyny, tak pod względem ilości, jak i kosztów. Dlatego w książce tej po­święcono znacznie więcej uwagi szczegółowemu rozpatrzeniu procesów obróbki skrawaniem niż procesom pozostałym.