Reklama
A A A

Zakup samochodu

Zagadnienie kupna samochodu rozpatrywać należy dwojako: kupno samochodu nowego, kupno samochodu używanego. W przypadku pierwszym sama procedura jest dość uproszczona i omówienia wymagają jedynie zagadnienia techniczne. Nabywca powinien przy odbiorze nowego samochodu sprawdzić: czy samochód nie ma mechanicznych uszkodzeń, czy jest sprawny eksploatacyjnie, czy w miejscach podanych przez fabrykę znajdują się plomby. Oprócz tego kupujący powinien zapoznać się z treścią fabrycznej instrukcji obsługi w zakresie wskazówek o eksploatacji samochodu oraz z mechanizmami sterowania. Jest to bezwzględnie konieczne przed rozpoczęciem jazdy samochodem zwłaszcza dla tych osób, które po raz pierwszy tą marką samochodu będą odbywać jazdę. Technik sprzedawca ma obowiązek udzielić fachowych objaśnień, rad i wskazówek na temat kupowanego samochodu. Samochody przed­stawione do sprzedaży muszą mieć wykonaną wstępną obsługę tech­niczną, której zadaniem jest sprawdzenie samochodu pod względem sprawności technicznej. Ewentualna niesprawność techniczna może powstać w czasie trans­portu samochodu od producenta do sprzedawcy lub w czasie jego przechowywania w magazynie. Dlatego też obsługa techniczna przed sprzedaniem samochodu jest konieczna. Dowodem wykonania obsługi jest potwierdzenie odcinka kontrolnego, znajdującego się w książce gwarancyjnej. Po wyborze koloru i przedstawieniu samochodu do odbioru przez technika sprzedawcę przystępujemy do sprawdzania punktów wy­mienionych wyżej. Przez oględziny zewnętrzne należy sprawdzić, czy nadwozie i pod­wozie nie ma mechanicznych odkształcpń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych. Ponadto należy sprawdzić, czy powłoka lakierowa nie jest uszkodzona: rysy, obtarcia, miejscowe odbicia lakieru itp. Sprawdzamy otwieranie się i zamykanie drzwi przednich i tylnych, otwieranie pokrywy silnika i pokrywy bagażnika. W przypadku sa­mochodu typu kombi otwieranie drzwi tylnych i klapy, rozkładanie i składanie siedzenia tylnego. Należy również zapoznać się z urządzeniami sterowania samochodu, znajdującymi się w kabinie kierowcy oraz wskaźnikami umożliwia­jącymi kontrolę pracy silnika i innych zespołów samochodu. Spraw­dzamy oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne samochodu. Po wykona­niu tych czynności przystępujemy do uruchomienia silnika, pamięta­jąc o sprawdzeniu, czy dźwignia zmiany biegów znajduje się w po­łożeniu neutralnym — na luzie. Wskaźniki kontrolne na tablicy rozdzielczej wskazują prawidłowość działania układu smarowania oraz sprawność prądnicy. Gdy silnik zacznie pracować równomiernie po cofnięciu cięgła ssania do położe­nia pierwotnego, możemy ruszyć z miejsca *) w celu sprawdzenia dzia­łania hamulców, układu kierowniczego i napędowego. Pamiętajmy o zwolnieniu dźwigni hamulca ręcznego przed ruszeniem. Po wykonaniu tych czynności należy sprawdzić kompletność na­rzędzi kierowcy według wykazu załączonego do każdego samochodu z jednoczesnym sprawdzeniem funkcjonowania podnośnika samocho­du. Jest to ważne z tego względu, że gwarancja udzielana przez pro­ducenta samochodu nie obejmuje narzędzi. Oczywiście, nie zwalnia to sprzedawcy z obowiązku przekazania samochodu z pełnym, spraw­nie działającym wyposażeniem. Do końcowych czynności należy zaliczyć pokwitowanie odbioru sprawnego technicznie samochodu łącznie z książką gwarancyjną oraz instrukcją obsługi.