A A A

Zadania stawiane silnikowi

Jak wspomniano uprzednio, silnik spalinowy jest maszyną, w której następuje zamiana energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie na pracę mechaniczną. Proces ten odbywa się w drodze spalania odpowiednio uprzednio przygotowanej mieszaniny paliwa z powietrzem w zamkniętej wtedy komorze spalania. Uzyskana w wyniku spalania znaczna temperatura gazów spalinowych powoduje stosowny wzrost ciśnienia tych gazów w komorze spalania. Ciśnienie to mechanizm silnika przetwarza na pracę mechaniczną, czego efektem jest moment obrotowy na wale korbowym silnika. Moment ten jest przekazywany z silnika na koła samochodu. Aby mógł nastąpić całkowity cykl przemiany energii chemicznej w mechaniczną, należy: dostarczyć do silnika paliwo i powietrze w odpowiedniej proporcji; zapewnić właściwe wymieszanie obu składników; zapewnić odpowiednie wstępne sprężenie mieszanki; spowodować zapalenie tej mieszanki; zapewnić warunki odpowiednie do spalenia mieszanki; zapewnić możliwość przetworzenia uzyskanego w wyniku spalenia znacznego ciśnienia gazów spalinowych na pracę mechaniczną.