Reklama
A A A

Wytwarzanie odkuwek

Odkuwki stosuje się przy wytwarzaniu części silnikowych, które w róż­nych miejscach mają niejednakowe przekroje poprzeczne, a jednocześnie są narażone na zginanie, rozciąganie lub skręcanie. Przy kuciu własności mechaniczne metalu poprawiają się wskutek tego, że pod działaniem siły uderzenia następuje rozpad dużych kryształów i struktura metalu staje się drobnoziarnista. W silnikach przemysłowych, okrętowych, samochodowych i ciągniko­wych z reguły stosowane są odkuwki stalowe, jak np. wały korbowe, kor-bowody, wały rozrządu, koła zębate napędu rozrządu, zawory itp. W sil­nikach lotniczych i niekiedy — w samochodowych o dużej liczbie obrotów (sportowych i wyścigowych) — stosowane są również odkuwki ze stopów aluminium i magnezu. Przez kucie otrzymuje się ze stopów aluminium półfabrykaty na tłoki, głowice silników" chłodzonych powietrzem, wirniki sprężarek doładowujących, a ze stopów magnezu — półfabrykaty na po­krywy łożysk głównych, korpusy pomp olejowych, wirniki sprężarek i sze­reg innych drobnych części. Ze względu na sposób wykonania rozróżniamy dwa zasadnicze rodzaje odkuwek: 1)odkuwki swobodne, 2)odkuwki matrycowe (foremnikowe).