A A A

Wyprzedzenie zapłonu

Spalanie się sprężonej mieszanki, znajdującej się w komorze spalania w określonych warunkach (temperatura, skład itp.), przebiega z określoną szybkością. Zainicjowany w okolicy elektrod świecy zapłonowej płomień potrzebuje pewnego czasu, aby dotrzeć do odległych od świecy zapłonowej punktów komory spalania. W miarę jak rozprzestrzenia się proces spalania, w cylindrze rośnie ciśnienie. Należy przy tym pamiętać, że ciśnienie to ulega nieustannym zmianom wskutek ciągłego ruchu tłoka. Zapalenie mieszanki w chwili, gdy tłok znajduje się w GMP, sprawiłoby, że przyrost ciśnienia spowodowany spalaniem mieszanki byłby niwelowany przez zmniejszanie ciśnienia wy­wołane ruchem tłoka oddalającego się już od GMP. W takim przypadku spalanie odbywałoby się przez znaczną część suwu pracy, a więc wykorzystanie energii wyzwolonej podczas spalania do wykonania pracy byłoby niewielkie. Widać z tego, że sprężaną w cylindrze mieszankę trzeba zapalić dostatecznie wcześnie, zanim tłok osiągnie GMP, tak aby spalanie zakończyło się tuż po przejściu przez tłok GMP. W ten sposób największe ciśnienie w cylindrze wystąpi na początku suwu pracy, dzięki czemu cały ten suw zostanie wykorzystany na wykonanie pracy przez silnik. Należy dodać, że nazbyt wczesne zapalenie mieszanki także nie jest korzystne. W takim przypadku bowiem największe ciśnienie w komorze spalania wystąpi przed dojściem tłoka do GMP, będzie więc przeciwdziałać jego ruchowi, zmniejszając oddawaną przez silnik pracę. Dla każdego silnika należy dobrać najkorzystniejszą chwilę wystąpienia zapłonu i odpowiednio wyregulować urządzenie zapłonowe (ustawić zapłon). Przy takim ustawieniu zapłonu silnik będzie pracował najsprawniej. Chwilę zapłonu określa się podając tzw. wyprzedzenie zapłonu. Jest to kąt, o który obróci się wał korbowy silnika od chwili zapłonu mieszanki do chwili dojścia tłoka do GMP. Rysunek 2.3 przedstawia, jak zmienia się ciśnienie p w cylindrze w czasie jednego cyklu pracy silnika, mierzonego kątem obrotu wału korbowego a. Widać tu omawiane skutki niewłaściwego ustawienia kąta wyprzedzenia zapłonu. Zapłon zbyt wczesny (krzywa a) sprawia, że znaczny przyrost ciśnienia przed dojściem tłoka do GMP przeciwdziała ruchowi tłoka. Zapłon za późny (krzywa c) powoduje znaczne obniżenie ciśnienia maksymalnego. Krzywa b ilustruje przebieg zmian ciśnienia w przypadku prawidłowego ustawienia zapłonu.