Reklama
A A A

Wykończenie czopów i krzywek

Czopy wałków rozrządczych dogładza się w podobny sposób jak czopy wałów korbowych. Obrabiarki stosowane do tej obróbki krzywek wałków rozrządczych wyposażone są w główki obejmujące częściowo czopy wałka. Wałek rozrządczy obraca się przy tym, a głowice szlifierskie wykonują ruch postępowo zwrotny wzdłuż osi wałka z liczbą skoków około 150 na minutę. Skok ruchu osiowego wynosi około 3 mm, a liczba obrotów obra­bianego wałka około 250 obr/min. Nacisk segmentów ściernych na czopy wałka wynosi 0,5 i 0,7 kG/cm2; zbierana warstwa metalu jest bardzo mała, nie przekracza 0,005—0,01 mm. Powierzchnie krzywek wykańcza się przez polerowanie papierową lub płócienną taśmą na obrabiarkach określonego przeznaczenia. W nie­których zakładach nie wykańcza się czopów i krzywek wałków rozrząd­czych, czyli poprzestaje się na dwóch operacjach szlifierskich po obróbce cieplnej.