Reklama
A A A

Wpływ sposobu eksploatacji na zużycie paliwa

Na wielkość zużycia paliwa istotny wpływ mają trzy zasadnicze czynniki: stan techniczny pojazdu, warunki eksploatacji, sposób prowadzenia pojazdu. W zwiększonym zużyciu paliwa przez pojazd o niewłaściwym stanie technicznym udział mają: stan techniczny silnika oraz stan techniczny pozostałych zespołów i mechanizmów pojazdu. Niewłaściwy stan techniczny silnika wynika z nadmiernego zużycia jego mechanizmów lub z wadliwej regulacji jego zespołów. To powoduje obniżenie sprawności silnika w stosunku do sprawności silnika pełnosprawnego, czyli sprawia, że dla wykonania określonej pracy jest wymagane dostarczanie zwiększonej ilości paliwa. Innymi słowy, pogarsza się sprawność wykorzystywania energii zawartej w paliwie do wykonywania pracy. Zły stan techniczny innych zespołów i mechanizmów silnika uwidocznia się w zwiększonych oporach ruchu tych mechanizmów. Pokonywanie tych oporów pochłania część pracy użytecznej odbieranej od silnika. I w tym przypadku zwiększone opory ruchu mogą być wynikiem nadmiernego zużycia elementów lub ich wadliwej regulacji. Utrzymywanie właściwego stanu technicznego całego pojazdu jest podstawowym warunkiem, który musi być spełniony, by zużycie paliwa było jak najmniejsze. Należy przy tym przestrzec przed próbami ograniczeń w dostarczaniu paliwa do silnika przez wymianę np. dysz paliwa w gaźniku na dysze o mniejszej przepustowości. Działanie takie, choć doraźnie może nieco zmniejszyć zużycie paliwa, wywołuje z reguły nieprawidłowy przebieg procesu spalania, co z kolei powoduje nadmierne obciążenia cieplne i mechaniczne elementów silnika prowadząc do ich szybkiego zużycia, a nawet zniszczenia. Warunki eksploatacji mogą być zależne lub niezależne od kierowcy. Od kierowcy zależy przede wszystkim: wielkość obciążenia pojazdu oraz sposób jego załadowania. Każde przeciążenie pojazdu oraz takie jego załadowanie, które zwiększa powierzchnię czołową, powoduje zwiększenie zużycia paliwa, niekiedy bardzo znaczne. Niezależne od kierowcy są warunki jazdy. Podczas jazdy po drogach o nierównej nawierzchni, wyboistych, grząskich itp., słowem po drogach, na których opór toczenia się pojazdu jest zwiększony, pojazd zużywa więcej paliwa. Kierowca może wpływać na wielkość zużycia paliwa przez pojazd stosując odpowiedni sposób jazdy. Intensywne przyspieszanie, dłuższa praca silnika na niższych biegach bez konieczności, częste rozpędzanie i hamowanie pojazdu, przekraczanie ekonomicznej (dla każdego pojazdu) prędkości jazdy itp. nie sprzyjają oszczędności paliwa. Natomiast spokojna jazda z umiarkowaną prędkością, płynne pokonywanie przeszkód na drodze, rozsądne operowanie skrzynią biegów, wyłączanie silnika na postojach itp. są sposobami jazdy umożliwiającymi znaczne oszczędności paliwa. Różnice w zużyciu paliwa przez takie same pojazdy kierowane przez innych kierowców w takich samych warunkach drogowych mogą sięgać kilkudziesięciu procent.