Reklama
A A A

Wiercenie otworów olejo­wych

Olej do smarowania sworznia tłokowego jest najczęściej doprowadzany albo krótkimi otworami w łbie korbowodu, albo długimi otworami wzdłuż jego trzona. W pierwszym przypadku otwory olejowe wykonuje się na wiertarkach pionowych przy użyciu odpowiednich przyrządów. Przykład takiego przyrządu pokazany jest na rys. 329. Korbowód ustala się na powierz­chniach czołowych łba i stopy oraz w otworze łba na kołku 1, zaciskanie korbowodu odbywa się za pomocą nakrętki 2 i podkładki 3 z wycięciem. Niekiedy w łbie zamiast otworu wykonuje się od góry wąskie przecięcie frezem tarczowym. Otwory olejowe w trzonach korbowodów należą do głębokich otworów (np. w silnikach samochodowych i ciągnikowych mają one zwykle średnice 457 mm i długości 1005200 mm). Używanie do ich wiercenia zwykłych wiertarek pionowych stwarza niebezpieczeństwo znacznego zbaczania wiertła i dlatego najczęściej, zwłaszcza przy produkcji wielkoseryjnej i masowej, stosuje się do tego celu obrabiarki spec­jalne (rys. 330). Są to zwykle obrabiarki pionowe z nieruchomym wiertłem 1, na­tomiast obrabiany przedmiot 2 wykonuje ruch obrotowy i posuw. W celu ułatwienia odprowadzenia wiórów posuw ten odbywa się z góry na dół.