Reklama
A A A

Urządzenia doprowadzające paliwo

Szczegóły budowy i rozmieszczenia urządzeń doprowadzających pa­liwo do gaźnika zależą od sposobu zasilania, przy czym stosowane są dwa systemy zasilania: opadowe i przymusowe. Zasilaniem opadowym (grawitacyjnym) nazywa się taki system za­silania, przy którym zbiornik paliwa jest umieszczony znacznie wyżej niż gaźnik, dzięki czemu paliwo spływa pod własnym ciężarem. W ce­lu zmniejszenia oporów przepływu stosuje się możliwie najkrótsze przewody, a zbiornik umieszcza się w pobliżu silnika. Zasilanie opado­we odznacza się prostą budową i niezawodnym działaniem. Jednak ze względu na niewygodne i niebezpieczne umieszczenie zbiornika paliwa stosowane jest coraz rzadziej i niemal wyłącznie w małych samochodach osobowych oraz ciągnikach. Zasilaniem przymusowym nazywa się taki system zasilania, przy którym paliwo jest zasysane przez pompę paliwa ze zbiornika i tło­czone pod odpowiednim ciśnieniem przewodami do gaźnika. Zbiornik może być umieszczony w dowolnym miejscu, a długość przewodów nie ma istotnego znaczenia. Dzięki tym zaletom zasilanie przymusowe jest obecnie powszechnie stosowane.