Reklama
A A A

Układ konstrukcyjny

Moc czterosuwowych silników samochodowych o zapłonie elektrycz­nym zawiera się w bardzo szerokich granicach — od kilkunastu koni mechanicznych do trzystu, a niekiedy nawet i więcej. Silniki o dużej mocy stosowane są w niektórych samochodach oso­bowych (szczególnie w USA), w samochodach ciężarowych, sportowych i wyścigowych. Na ogół im większa jest moc silnika, tym większa je­go pojemność, a zatem i liczba cylindrów. Istnieje również pewna za­leżność między liczbą cylindrów a ich układem w silniku. Pod względem układu cylindrów i tłoków stosowane są następujące rodzaje samochodowych silników czterosuwowych o zapłonie elek­trycznym: — Silniki rzędowe (rys. l.lla), budowane najczęściej w układzie pio­nowym (niekiedy pochyłe). Silniki te są proste w budowie i łatwe w obsłudze. Mogą to być silniki dwu-, cztero- i sześciocylindrowe. W samochodowych silnikach szybkobieżnych liczba cylindrów nie przekracza sześciu ze względu na wymaganą sztywność wału kor­bowego. :— Silniki widlaste (rys. l.llb), które mają bardziej równomiernie roz­łożone suwy pracy w poszczególnych cylindrach. Silniki widlaste budowane są jako cztero-, sześcio-, osmio- lub dwunastocylindrowe, a tylko w nielicznych przypadkach jako szesnastocylindrowe do sa­mochodów wyścigowych. Silniki widlaste są krótsze od rzędowych, gdyż wał korbowy ima dwa razy mniej wykorbień. — Silniki typu boxer (rys. l.llc) w układzie poziomym z cylindrami przeciwległymi stosowane są wówczas, gdy zależy na małej wy­sokości silnika. Mogą to być silniki dwu- lub czterocylindrowe, a rzadziej sześciocylindrowe. Pojemność silników dwucylindrowych w układzie rzędowym lub boxer zwykle nie przekracza 850 cm3. Pojemność silników czterocylindrowych w układzie rzędowym, widlastym lub boxer z reguły zawiera się w granicach od 600 cm3 do 2500 cm3. Pojemność silników sześciocylindrowych w układzie rzędowym, widlastym lub rzadziej typu boxer zawiera się zwykle w granicach od 2000 cm' do 3500 cm3. Górna granica pojemności silników sześciocylin­drowych stanowi jednocześnie dolną granicę pojemności silników ośmiocylindrowych. Widlaste silniki czterocylindrowe budowane są o kącie rozwidlenia ok. 20°, 60° i 90°. Silniki sześciocylindrowe mogą mieć kąty rozwidle­nia 60°, 90°, a niekiedy nawet 120°. Silniki ośmiocylindrowe mają kąt rozwidlenia 90°. Przykłady różnych rozwiązań konstrukcyjnych samochodowych sil­ników czterosuwowych o zapłonie elektrycznym podano na rysunkach 1.27, a krótkie charakterystyki nowoczesnych silników tego ty­pu, produkowanych przez różne wytwórnie światowe, zawiera tablica.