Reklama
A A A

Sprawdzenie gaźnika

Bez zdejmowania gaźnika z silnika przeprowadza się tylko po­miar poziomu paliwa w jego komorze pływakowej. Jest to badanie bardzo istotne, gdyż zbyt wysoki poziom paliwa powoduje nadmierne wzbogacenie mieszanki i nadmierne zużycie paliwa, natomiast zbyt niski poziom uniemożliwia pracę podczas wzrostu obciążenia z powodu nadmiernie ubogiej mieszanki. Pomiar przeprowadza się za pomocą specjalnego wskaźnika, który składa się z rurki szklanej z naciętą skalą milimetrową, elastycz­nego przewodu i gwintowanej końcówki. W większości gaźników po­ziom paliwa w komorze pływakowej zawiera się w granicach 15-^-19 mm, ale niekiedy sięga do 22 mm. Aby sprawdzić poziom paliwa bez rozbiórki gaźnika i zdejmowania go z silnika, należy wykręcić śru­bę pod którąkolwiek dyszą i na jej miejsce wkręcić końcówkę z prze­wodem i wyskalowaną rurką. Rurkę należy ustawić tak, aby zero podziałówki znalazło się na­przeciwko płaszczyzny styku kadłuba gaźnika z pokrywą. Następnie należy uruchomić silnik i umożliwić mu pracę na biegu jałowym lub nie uruchamiając silnika pompować paliwo ręczną dźwignią (ewen­tualnie obracać wał korbowy rozrusznikiem) i odczytać na podzia-łówce wysokość poziomu paliwa H (rys. 13.2). Będzie to właściwa wartość, gdyż wskaźnik i komora pływakowa są naczyniami połą­czonymi. Omawiany wskaźnik wraz z kompletem łączników wchodzi w skład wyposażenia urządzenia do kontroli i regulacji elementów gaźniko-wego układu zasilania, typ UG-2 (produkcji krajowej). Urządzenie to (rys. 13.3) ponadto umożliwa przeprowadzenie następujących badań: przepustowości dysz, podciśnienia ssania i ciśnienia tłoczenia pompy paliwa, wydajności pompy paliwa, szczelności zaworków pampy paliwa i zaworu iglicowego komory pływakowej, określenie charakterystyki sprężyny przepony pompy paliwa. Do badań tych na urządzeniu UG-2 musi być jednak zdjęty za­równo gaźnik, jak i pompa paliwa.