Reklama
Igły iniekcyjne jednorazowe
A A A

Silniki turbospalinowe

Uproszczony schemat jednowirnikowego silnika turbospalinowego przedstawia rys. 2.93. Sprężarka promieniowa 1 zasysa powietrze z otoczenia, spręża je i podaje do komory spalania 2. Paliwo wtryskiwane przez wtryskiwacz 4 miesza się z powietrzem tworząc mieszankę palną, która zostaje spalona. Gorące spaliny przepływają przez turbinę 3, w której energia ciśnienia spalin zostaje zamieniona na energię ruchu obrotowego wirnika. Część uzyskanej mocy jest pobierana do napędu sprężarki, a pozostała znaczna część stanowi moc użyteczną, doprowadzaną do napędu za pośrednictwem przekładni 5. Silniki turbospalinowe wykazują wiele zalet, z których najistotniejszymi są: dobre właściwości ruchowe; dzięki korzystnej charakterystyce momentu można nie stosować sprzęgła; łatwy rozruch i możliwość natychmiastowego obciążania silnika pełną mocą; • równomierność przekazywania mocy i doskonałe wyrównoważenie; zwarta konstrukcja i stosunkowo niewielki ciężar; niewrażliwość na jakość paliwa; mniejsza zawartość składników toksycznych w spalinach. Zaletom tym należy przeciwstawić dwie zasadnicze wady, które utrudniają powszechne zastosowanie silników turbospalino-wych do napędu pojazdów samochodowych. Są to: Duża prędkość obrotowa wałów silników turbospalinowych (40 000 obr/min), powodująca konieczność stosowania przekład- ni redukcyjnych o dużych przełożeniach (kilkanaście do jednego). Przekładnie takie są zazwyczaj dosyć duże. Trudności w uzyskiwaniu szybkich i częstych zmian prędkości obrotowej wału. Jest to poważna wada w przypadku silników stosowanych do napędu samochodów, których warunki jazdy po drogach ulegają częstym zmianom. Trudności te są spowodowane znaczną bezwładnością mas wirujących z dużą prędkością obrotową oraz powolnym osiąganiem nowego, zrównoważonego stanu cieplnego silnika. Wymienione wady silników turbospalinowych nie są tak uciążliwe w przypadku ich zastosowania w samochodach ciężarowych o dużej ładowności, używanych na długich trasach, na których poruszają się na ogół ze stałą prędkością. W takich też pojazdach najczęściej spotyka się silniki turbospalinowe.