A A A

Silniki niekonwencjonalne

Podstawowym źródłem napędu pojazdów samochodowych są od dziesiątków lat tłokowe silniki spalinowe o postępowo--zwrotnym ruchu tłoka. Zasadniczą wadą takich silników są niekorzystne zjawiska, towarzyszące cyklicznej zmienności kierunku ruchu tłoków i ich prędkości. Powstałe w wyniku tego siły bezwładności powodują znaczne obciążenie mechanizmu korbowego silnika oraz wywołują niepożądane drgania silnika. Od lat znanych było wiele koncepcji silników, w których postępowo-zwrotny ruch tłoków był zastępowany ruchem obrotowym. Jednak trudności występujące przy zbudowaniu takiego silnika, odpowiednio wytrzymałego i trwałego, mogącego stanowić konkurencję dla silnika konwencjonalnego, sprawiły, że do niedawna żaden z produkowanych na świecie pojazdów samochodowych nie był napędzany silnikiem- z wirującym tłokiem. Dopiero silnik pomysłu niemieckiego konstruktora Feliksa Wankla doczekał się takiego technicznego udoskonalenia (przez firmy NSU i Curtis-Wright), że silnik tego typu zaczął być seryjnie produkowany i stosowany do napędu niektórych, choć wciąż jeszcze nielicznych samochodów. Można oczekiwać, że silnik Wankla, pomimo wielu jeszcze wad, może w przyszłości okazać się równorzędny konwencjonalnym tłokowym silnikom spalinowym. Innym, obiecującym źródłem napędu pojazdów samochodowych, a szczególnie ciężkich samochodów ciężarowych, jest silnik turbospalinowy. Jednak silniki tego typu, aczkolwiek sto­sowane już w prototypowych pojazdach, w zastosowaniu do napędu samochodów wciąż jeszcze znajdują się w stadium badań. Wiele zalet takich silników w porównaniu z konwencjonalnymi tłokowymi silnikami spalinowymi sprawia, że po usunięciu trudności związanych z trwałością, niezawodnością i opłacalnością zastąpią one tłokowe silniki spalinowe dużej mocy.