Reklama
A A A

Silniki czterosuwowe z zapłonem iskrowym

Działanie czterosuwowego silnika z zapłonem iskrowym przedstawia rys. 2.2. Jednemu pełnemu cyklowi pracy takiego silnika odpowiadają cztery suwy tłoka: • Suw dolotu (rys. 2.2a). Podczas suwu dolotu tłok przesuwa się od GMP do DMP, przy czym zawór dolotowy jest otwarty. Sunący ku DMP tłok zasysa przez ten zawór mieszankę, uprzednio przygotowaną w układzie zasilania. W czasie tego suwu zawór wylotowy pozostaje zamknięty. Suiv sprężania (rys. 2.2b). Po minięciu DMP tłok rozpoczyna ruch ku GMP, przy czym zawór dolotowy zostaje zamknięty. Pozostaje także zamknięty zawór wylotowy. Sunący ku GMP tłok spręża wypełniającą cylinder mieszankę, która w GMP tłoka zajmuje już tylko objętość komory spalania. Suw pracy (rys. 2.2c). W chwili gdy tłok znajduje się w pobliżu GMP, przeskok iskry elektrycznej między elektrodami świecy zapłonowej powoduje zapłon sprężonej mieszanki. Mieszanka spala się gwałtownie, a wywiązywana w procesie spalania znaczna ilość ciepła powoduje wzrost temperatury gazów spalinowych, a tym samym szybki, kilkakrotny wzrost ciśnienia nad tłokiem. Dążące do rozprężenia się gazy cisną na tłok przesuwając go ku DMP; rozprężające się spaliny wykonują pracę. W czasie suwu pracy obydwa zawory pozostają zamknięte. Podczas suwu pracy objętość nad tłokiem zwiększa się, a więc maleje zarówno ciśnienie gazów w cylindrze, jak i ich temperatura. • Suw wylotu (rys. 2.2d). Po wykonaniu suwu pracy tłok rozpoczyna ponownie sunąć ku GMP. Otwarty w tym czasie zawór wylotowy umożliwia wypchnięcie przez tłok spalin z cylindra. Proces usuwania spalin trwa aż do chwili zamknięcia zaworu wylotowego. Gdy tłok po wykonaniu suwu znajdzie się w GMP, następuje zamknięcie zaworu wylotowego i otwarcie zaworu dolotowego; rozpoczyna się kolejny cykl pracy silnika. W silnikach czterosuwowych praca użyteczna jest wykonywana tylko w czasie jednego suwu — suwu pracy. Podczas pozostałych trzech suwów zostają wykonane czynności przygoto­wawcze. Czterem suwom tłoka, tzn. jednemu pełnemu cyklowi pracy silnika czterosuwowego, odpowiadają dwa obroty wału korbowego.