Reklama
A A A

Rozrusznik

Co 3000 km przebiegu należy 'kontrolować zamocowanie rozrusznika (2 śruby — rozwartość klucza 17 mm) i zaciski przewodów akumu­lator — rozrusznik oraz przewodu elektromagnesu rozrusznika. Co 12 000 km przebiegu należy kontrolować powierzchnię i stan ko­mutatora oraz szczotek i docisk szczotek do komutatora (siła docisku wynosi 900H-1200 G). Kontrolę tę najlepiej przeprowadzać po odłącze­niu przewodów i zdjęciu rozrusznika z samochodu, a korzystając z okazji przedmuchać rozrusznik sprężonym powietrzem. Ma to na celu usunięcie pyłu z zużytych szczotek. Przy okazji należy skontro­lować szczotkotrzymacze na przebicie do masy wg rysunku 2.65. Za­palenie się żarówki sygnalizuje zwarcie w szczotkotrzymaczu. Poza częścią elektryczną rozrusznika należy sprawdzić w nim zespół sprzęgający. W tym celu trzeba pokręcić zębnik w lewo. Jeśli zespół nie przenosi momentu (ślizga się) lub przy pokręcaniu w prawo nie obraca się płynnie bez zacięć, należy go wymienić na nowy. Jest to konieczne, gdy po włączeniu rozrusznika wirnik obraca się, a wał kor­bowy silnika samochodowego pozostaje w spoczynku. Co 30 000 km należy w rozruszniku nasmarować tulejki ślizgowe smarem T-4. Tulejkę od strony komutatora smaruje się niewielką ilością smaru, natomiast od strony zespołu sprzęgającego — obficie. Raz w miesiącu należy sprawdzić stan izolacji na przewodzie aku­mulator — rozrusznik, szczególnie w miejscach bezpośredniego styku z oblachowaniem samochodu. Przewód ten nie jest zabezpieczony żad­nym bezpiecznikiem i zwarcie może spowodować zniszczenie akumu­latora, a nawet pożar całego samochodu. Końcówki przewodów muszą być dobrze przykręcone do rozrusznika i akumulatora. Wskazane jest założenie centralnego wyłącznika na przewód. Umożliwi to wyłączenie akumulatora na postoju, co w pewnym stopniu chroni przed kradzieżą samochodu lub przed ewentualnym zwarciem w instalacji.