Reklama
A A A

Pompa paliwa

Do podawania paliwa ze zbiornika do gaźnika stosuje się we współ­czesnych rozwiązaniach pompy paliwa. Najczęściej spotykana jest pompa przeponowa o napędzie mechanicznym. Tego rodzaju pompa została zastosowana do silników M-20 i S 21. Otrzymuje ona napęd od silnika poprzez krzywkę umieszczoną na wale rozrządu. Ruch ssania w pompie jest przymusowy, a ruch tło­czenia — nieprzymusowy, uzależniony od spadku ciśnienia w prze­wodzie tłoczącym. Ruch ten odbywa się pod wpływem sprężyny 6 (rys. 2.24). Na maksymalne ciśnienie paliwa podawanego przez pompę ma wpływ charakterystyka sprężyny. Zawory pompy ssący i tłoczący są jednakowe. W czasie eksploata­cji mogą wystąpić niedomagania pompy spowodowane między innymi uszkodzeniem: przepony, zaworów, sprężyny przepony lub zanieczyszczeniem osadnika. W przypadku uszkodzenia tych elementów należy je wymienić. Nie­kiedy po dłuższych przebiegach następuje zużycie dźwigni kątowej współpracującej z krzywką wału rozrządu. W celu usunięcia zanieczyszczeń osadnika pompy paliwa przewiduje się jego okresowe czyszczenie przy każdej OT-2. Kolejność czynności jest następująca: po odkręceniu strzemienia mocującego szklankę osadnika należy zdjąć szklankę (rys. 2.25), oczyścić ją i wydmuchać zanieczyszczenia z osadnika pompy. Po założeniu szklanki z powrotem napełnić osadnik paliwem, poruszając ręczną dźwignią pompy. Spraw­dzić zamocowanie pompy do kadłuba, dokręcając w miarę potrzeby nakrętki śrub.