Reklama
A A A

Pomieszczenia usługowe

W projekcie oddziału przewiduje się następujące pomieszczenia usłu­gowe: 5)pomieszczenia służbowe (biuro oddziału, pokoje kierowników, część techniczna); 6)pomieszczenia bytowe (szatnie, umywalnie, ustępy, stołówki, punkt pierwszej pomocy lekarskiej). Powierzchnię pomieszczeń służbowych określa się na podstawie ilo­ści pracowników zatrudnionych. Dla personelu działu obrachunkowego i technicznego przyjmuje się powierzchnię na jednego pracownika o wiel­kości 4,5 m2, na kreślarza lub konstruktora 6 m2, a dla kierownika — 8M2 m2. Powierzchnię szatni, umywalni i ustępów przyjmuje się w wysoko­ści 0,6 m2 na jednego pracującego w oddziale. Oblicza się ją w stosunku do pełnej ilości ludzi pracujących na dwie zmiany. Powierzchnię punktu pierwszej pomocy lekarskiej przyjmuje się jako równą 15 — 20 m2. Pomieszczenia do spożywania posiłków umieszcza się zwykle razem z bufetem i stołówką. Wszystkie pomieszczenia biurowe i bytowe umieszcza się w przybu­dówce znajdującej się w jednym z czół bloku produkcyjnego. Przybu­dówkę dla pomieszczeń bytowych i pomocniczych zwykle wykonuje się dwu lub trzypiętrową. Wysokość każdego piętra wynosi 3 4 3,5 m.