Reklama
A A A

Pojazdy motocyklowe

Do pojazdów motocyklowych zali­czamy motocykle, skutery, motoro­wery oraz budowane na ich bazie niewielkie pojazdy specjalne. Najli­czniejszą grupę pojazdów motocyklo­wych stanowią motocykle. Motocykle są to pojazdy jednośladowe, najczę­ściej nie wyposażone w nadwozie, słu-osób, siedzących jedna za drugą. Skutery różnią się od motocykli małą średnicą kół, wyposażeniem wszystkich mechanizmów w obudowy chroniące użytkowników przed za­brudzeniem oraz usytuowaniem silnika w pobliżu osi tylnego koła. Motorowery są to lekkie pojazdy motocyklowe o uproszczonej konstrukcji, wyposażone w najmniejsze silniki — o pojemności do 50 cm3. Motocykle i skutery mogą być wyposażone w specjalne przyczepki — boczne, wsparte na dodatkowym kole, lub tylne — dwukołowe. Przyczep­ki, zależnie od konstrukcji, umożliwiają przewóz jeszcze jednej osoby lub niewielkiego ładunku. Na bazie motocykli i skuterów buduje się niekiedy pojazdy o spe­cjalnym przeznaczeniu, jak np. trójkołowe pojazdy dostawcze z niewielkimi skrzyniami ładunkowymi przystosowanymi do przewozu określonego typu ładunków. Odrębną grupę motocykli stanowią motocykle sportowe — żu­żlowe, wyścigowe, rajdowe itp., budowane ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wynikających z ich przeznaczenia. Na rys. 27.1 przedstawiono przykłady konstrukcji pojazdów mo­tocyklowych.