Reklama
Pingwiny
A A A

Podział przyrządów montażowych

W zależności od przeznaczenia przyrządy stosowane do montażu można podzielić na następujące cztery grupy: 1)przyrządy mocujące, które służą do zamocowywania skła­danych elementów, podzespołów lub zespołów w położeniu dogodnym dla montażu i trzymania ich silnie podczas przeprowadzania montażu; 2)przyrządy ustalające przeznaczone do prawidłowego i do­kładnego wzajemnego ustawiania składanych elementów, podzespołów i zespołów w celu zapewnienia dokładności wymaganych wymiarów mon­tażowych; 3) przyrządy robocze przeznaczone do wykonywania poszczególnych operacji montażowych, np. przyrządy do wtłaczania, zakładania sprężyn itp.; 4) przyrządy kontrolne, stosowane do sprawdzenia dokładno­ści montażu podzespołów, zespołów i całych silników. Wszystkie wymienione przyrządy montażowe, podobnie jak przyrządy obróbkowe, można podzielić na uniwersalne i specjalne. Pierwsze w odróż­nieniu od drugich mogą być wykorzystywane do podobnych, a niekiedy nawet różnorodnych operacji. Przyrządy specjalne projektuje się z zasady dla określonej operacji i dla określonego przedmiotu montowanego.