Reklama
A A A

Pasy bezpieczeństwa

Obecnie, przy dynamicznym wzroście motoryzacji, na pierwszy plan wysuwa się zagadnienie bezpieczeństwa jazdy. Pasy bezpieczeństwa są jednym z poważniejszych środków mających na celu złagodzenie skut­ków ewentualnego zderzenia. Pasy bezpieczeństwa są szczególnie ważne dla osób siedzących na przednim siedzeniu, gdyż zabezpieczają przed uderzeniem w przegrodę czołową lub w przednią szybę, a kie­rowcę przed uderzeniem w kierownicę. Najbardziej praktyczne są pasy ramieniowo-biodrowe. Pasy biodro­we nie zabezpieczają górnej części ciała pasażera, które przy zderzeniu gwałtownie wychyla się ku przodowi i głowa uderza w szybę lub tablicę rozdzielczą. Z kolei same pasy piersiowe nie chronią przed zsunięciem się pod tablicę rozdzielczą. Każdy z pasów ramieniowo-biodrowych umocowany jest w trzech punktach do nadwozia w ten sposób, że po zapięciu nie krępuje górnej części tułowia. Samochody Warszawa modele 223 i 224 produkowane od 1968 r. przystosowane są do zamontowania pasów bezpieczeństwa ramieniowo--biodrowych dla osób siedzących na przednim siedzeniu. Rozmieszcze­nie punktów mocowania pokazano na rysunku 3.3, z podaniem od­ległości od punktów charakterystycznych wewnątrz nadwozia. Do zamocowania pasów bezpieczeństwa konieczny jest komplet śrub, podkładek i tulejek odległościowych, który nie zawsze jest sprzeda­wany łącznie z pasami. W samochodach Warszawa w słupkach środkowych i na tunelu wału napędowego wspawane są nakrętki metryczne (M 10). Dlatego też do zamocowania pasów w tych punktach należy używać śrub M 10 z ma­teriału 45, cynkowanych. Łeb śruby powinien być polerowany lub chromowany. Do zamocowania pasów do progu samochodu za słupkiem środkowym należy użyć śrub długich M 10 X 140, materiał 45. Kolejność montażu pasa, podkładek, tulejki i śrub oraz wymiary pokazane są również na rysunku 3.3. W celu ujednolicenia z przyjętymi normami międzynarodowymi za­mocowań pasów bezpieczeństwa — FSO wprowadziła w 1971 r., na­krętki calowe 7/16" i w związku z tym śruby do mocowania pasów do słupków i na tunelu będą 7/16" (20 zwojów na cal) X 30 — 8G cynko­wane lub kadmowane wg PN-64/H-97005 i PN-68/H-97018. Kolejność montażu pozostaje niezmieniona. Po zapięciu zamka pasa należy jego długość wyregulować indywi­dualnie dla każdej osoby, aby przy maksymalnym wychyleniu ciała do przodu nie było możliwości dotknięcia głową lub tułowiem do żad­nych elementów nadwozia, znajdujących się przed siedzeniem.