Reklama
A A A

Organizacyjna i ekonomiczna część projektu

W organizacyjnej części projektu opracowywane są następujące zagadnienia: 1) Struktura produkcyjna oddziału: 5)Uzasadnia się przyjęty podział oddziału na działy i odcinki (produkcyjne i pomocnicze). 6)Podstawy organizacyjne i rozplanowania urządzeń produk­cyjnych. 7)Powiązanie projektowanego oddziału z oddziałami przygoto­wawczymi, montażowymi i innymi. 2) Organizacja kierownictwa oddziału: 8)Wybór schematu kierowania oddziałem. 9)Organizacja przygotowania technicznego oddziału. 10)Organizacja kontroli technicznej na liniach i w oddziale. 11)Organizacja pracy (stanowisk roboczych i przodujących metod pracy). 12)Kalkulacja techniczna i zasady wynagradzania za pracę. 13)Planowanie operatywno produkcyjne. 14)Organizacja pracy transportu. h) Organizacja gospodarki narzędziowej. i) Organizacja napraw urządzeń, j) Wykaz etatów.