Reklama
A A A

Obsługa techniczna zespołów ukła­du napędowego

Zakres obsługi. Obsługa mechanizmów napędowych obej­muje regulację układów sterowania sprzęgła, skrzynki biegów, re­duktora i skrzynki rozdzielczej (jeżeli samochód jest w te mecha­nizmy wyposażony) oraz takie czynności, jak mycie, smarowanie elementów, okresową wymianę oleju oraz kontrolę szczelności. Ponadto do obsługi należy kontrola wszystkich połączeń śrubo­wych i ich zabezpieczeń.