Reklama
Zweryfikowane bramki obrotowe wysokie do ciągłej pracy.
A A A

OBRÓBKA MECHANICZNA WAŁKÓW ROZRZĄDCZYCH

Wałki rozrządcze do różnych silników samochodowych i ciągnikowych obrabia się według bardzo podobnych planów operacyjnych. Główne trud­ności przy obróbce tych części wynikają z ich małej sztywności wskutek dużego stosunku długości wałka do jego średnicy. Z tych powodów przy toczeniu i szlifowaniu wałków należy je opierać na podtrzymkach. W celu zmniejszenia stopnia skręcenia wałka przy toczeniu stosuje się ponadto napędzanie go przez pokręcanie części środkowej lub przez jednoczesny napęd z dwóch stron, od strony wrzeciennika i konika. W czasie obróbki wałki wielokrotnie prostuje się na prasach. Głębokie wiercenie wałków przeprowadza się po obróbce skrajnych czopów wałka, według których bazuje się wałek przy tej operacji. Wiercenie wykonuje się zwykle na wielowrzecionowych wiertarkach poziomych do głębokiego wiercenia obrabiając jednocześnie kilka wałków. Przy wierceniu otworu przelotowego z jednej strony, ugięcie wiertła osią­ga zwykle 1,0 1,2 mm na 1 metr długości wałka. Powoduje to koniecz­ność zmiany centrowania wałka wg poprzednio obrobionych czopów. Powierzchniową twardość czopów i krzywek zwiększa się zwykle przez hartowanie powierzchniowe prądami wysokiej częstotliwości (rozdz. IV — Wytwarzanie wałów korbowych). Urządzenia do hartowania i od­puszczania wałków ustawia się zwykle w liniach obróbki mechanicznej *). Przy obróbce wałków rozrządczych stosuje się następujące operacje wg typowego przebiegu: a)prostowanie półfabrykatu na prasach; b)frezowanie czół wałka i nakiełkowanie z dwóch stron; c)prostowanie i sprawdzanie w kłach na prasie (rys. 281); 4) toczenie i szlifowanie czopów podpieranych przez podtrzymki; 5) planowanie bocznych płaszczyzn krzywek i czopów., toczenie czo pów i końców wałka; d)prostowanie wałka oraz sprawdzenie w kłach; e)wstępne szlifowanie skrajnych czopów wałka; f)obróbka bazy do kątowego ustawiania wałka przy toczeniu krzy­wek (wiercenie otworu w kołnierzu lub frezowanie rowka wpustowego na przednim końcu wałka); g)toczenie wszystkich krzywek i mimośrodu do napędu pompy pa­liwowej ; h)wstępne szlifowanie wszystkich krzywek i mimośrodu; i)obróbka zębów wieńca zębatego do napędu rozdzielacza zapłonu i pompy olejowej (frezowanie zębów, wiórkowanie i docieranie); j)wiercenie kanałów olejowych; k)obróbka otworów na końcu wałka lub w kołnierzu do mocowa­nia koła zębatego (rys. 282); l)frezowanie lub toczenie rowków olejowych; m)powierzchniowe hartowanie i odpuszczanie czopów i krzywek; n)sprawdzanie twardości, prostowanie wałka; o)wygładzające szlifowanie czopów, krzywek i końców wałka; 18) wykończenie' powierzchni czopów i krzywek (polerowanie czo pów i krzywek lub polerowanie krzywek i dogładzanie czopów); 19) mycie, kontrola.