Reklama
Opiniuj24
A A A

OBRÓBKA ELEMENTÓW POŁĄCZEŃ WIELOWYPUSTOWYCH

Spotykane w produkcji samochodów i ciągników połączenia wielowypustowe dzieli się według sposobu środkowania współpracujących ele­mentów na trzy typy: a)połączenia ze środkowaniem na wewnętrznej średnicy wielowypustu na wałku; b)połączenia ze środkowaniem na zewnętrznej średnicy wielowypustu na wałku; c)połączenia ze środkowaniem na bocznych powierzchniach wielowypustów. Pod względem kształtu połączenia wielowypustowe dzielimy na na stępujące główne rodzaje: prostokątne, ewolwentowe i trójkątne (rys. 371 i 372). Prostokątne i ewolwentowe kształty wypustów stosowane są za­równo przy prostych, jak i przy spiralnych połączeniach wielowypusto­wych. Wałki i inne części posiadające wielowypusty (tuleje, koła przesuwne, koła zębate, sprzęgła itp.) wykonuje się z półfabrykatów stalowych. W większości przypadków zarówno na wałki, jak i na inne części z wielowypustami stosuje się stale chromowe i niklowe do nawęglania. W szeregu przy stosuje się stale chromowe i węglowe do hartowania.