Reklama
wysokogatunkowe płyty pom oferuje firma betaplast
A A A

Obróbka baz pomocniczych

Czoła frezuje się przed nakiełkowaniem wałków, w celu usunięcia skosów kuźniczych, nierówności i innych usterek na czołach wałków. Za­pewnia to prawidłową pracę nawiertaków na początku wiercenia, gdyż czoła wałka są wtedy równe i prostopadłe względem kierunku posuwu nawiertaka. W wyniku tej operacji otrzymuje się dokładność długości wałka wg 5 klasy. W produkcji masowej do frezowania czół wałków stosowane są jed­nostronne frezarki poziome, dwustronne frezarki podłużne lub dwustron­ne frezarki bębnowe o działaniu ciągłym (np. typu 6A07). Na obrabiar­kach dwóch ostatnich rodzajów frezuje się jednocześnie oba końce wałka. Wałki bazuje się w tej operacji wg dwóch skrajnych oporowych czopów, za pomocą których ustawia się wałek na dwóch pryzmach i dociska z góry płytkami. W kierunku osiowym wałek ustawia się wg wewnętrznego czoła koł­nierza lub według czoła jednej z krzywek. Po przefrezowaniu czół wałka nawierca się odpowiednie nakiełki. W fabrykach samochodów i ciągników do nawiercania nakiełków w wał­kach stosuje się specjalne dwustronne obrabiarki. Wałki bazuje się zwy­kle na czopach skrajnych i na jednym z obrabianych czół wałka. W szeregu zakładów przy jednym ustawieniu frezuje się czoła i na­wierca nakiełki wykorzystując do tego celu półautomaty do frezowania i nakiełkowania typu FC1 i FC2.