A A A

Mechanizmy napędowe

Wiadomości wstępne Jak wspomniano , stosuje się trzy zasadnicze sposoby rozmieszczenia silnika i mechanizmów napędowych w samochodzie • układ klasyczny, • układ zblokowany z napędem przednim i • układ zblokowany z napędem tylnym. Niezależnie od układu konstrukcyjnego w skład każdego układu napędowego wchodzą następujące zasadnicze zespoły (rys. 3.1): sprzęgło 1; skrzynka biegów 2; przekładnia główna z mechanizmem różnicowym 4: półosie napędowe 5. W układzie klasycznym jest ponadto wał napędowy 3, przenoszący napęd z zespołów umieszczonych z przodu pojazdu do przekładni głównej — z tyłu pojazdu. W układach zblokowanych, w których skrzynka biegów jest bezpośrednio połączona z przekładnią główną, wał napędowy jest zbędny.