Reklama
A A A

Mechanizm rozrządu

Zadaniem mechanizmu rozrządu jest sterowanie napływem do cylindrów silnika świeżej mieszanki oraz sterowanie usuwa- niem z nich spalin. Mechanizmy rozrządu stosuje się zasadni- czo w silnikach czterosuwowych. W silnikach dwusuwowych okna dolotowe i wylotowe przysłania i odsłania tłok, jest to tzw. rozrząd tłokowy. W dużych silnikach dwusuwowych moż- na jednak spotkać także niekiedy mechanizm rozrządu. We współczesnych czterosuwowych silnikach spalinowych stosuje się wyłącznie mechanizmy rozrządu z zaworami o ruchu postępowo--zwrotnym (rys. 2.45). W skład takiego mechanizmu rozrządu wchodzą 1/*= następujące zasadnicze części: zawory 2, sprężyny zaworowe 2, wałek rozrządu 3, popychacze 4 z drążkami popychaczy 5 i dźwigniami zaworowymi 6 oraz elementy napędu wałka rozrządu. W takim układzie zawory są umieszczone w głowicy silnika. Układ taki nazywa się górnozaworowym, w odróżnieniu od nie stosowanego już obecnie układu dolnozaworowego, w którym zawory były osadzone w kadłubie silnika. Krzywki wałka rozrządu obracając się wymuszają postępowo-zwrotny ruch ślizgających się po nich popychaczy. Popychacze wprawiają w ruch pozostałe elementy mechanizmu rozrządu powodując w efekcie wznios zaworów.