Reklama
A A A

Magazynowanie paliwa

Magazynowanie paliwa powinno odbywać się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo oraz w których straty w ilości i jakości paliwa są jak najmniejsze. Magazyn paliw musi odpowiadać stosownym przepisom przeciwpożarowym. Naczynia do przechowywania paliw muszą być szczelne. Szczelne muszą być także zbiorniki podziemne, w których magazynuje się paliwa w dużych ilościach oraz urządzenia pompujące i odmierzające (dystrybutory). Zapewniona być musi także odpowiednia wentylacja pomieszczeń magazynowych. Konieczne jest zapewnienie właściwej czystości wszelkich naczyń, których wlewy powinny być wyposażone w gęste siatki filtrujące. W pomieszczeniach magazynowych należy unikać wzniecania kurzu. Ostrożności wymaga obchodzenie się z benzyną etylizowaną (popularnie zwaną etyliną). Działanie bowiem etyliny na skórę człowieka jest szkodliwe.