Reklama
A A A

Kontrola tulei cylindrowych

Przy sprawdzaniu tulei przeprowadza się następujące zasadnicze ope­racje kontrolne: a)Oględziny zewnętrzne w celu wykrycia pęcherzy, szczelin i za­draśnięć. b)Sprawdzenie wymiarów średnic zewnętrznych i innych wymia­rów tulei (długość, szerokość kołnierza itp.). W tym celu, szczególnie przy sprawdzaniu cienkościennych tulei suchych, stosuje się sprawdziany czuj­nikowe w celu uniknięcia odkształceń tulei przy stosowaniu sztywnych narzędzi mierniczych. Przy dużej skali produkcji stosuje się zespołowe miernicze przyrządy świetlne z elektrokontaktowymi główkami. c) Sprawdzenie średnicy gładzi tulei. Operację tę wykonuje się przy pomocy pasametru. Obracając pasametr i przechylając go wzdłuż osi tulei sprawdza się owalność i stożkowość otworu. W szeregu zakładów do kontroli średnic gładzi cylindrowych stosuje się przyrządy z pneumatycznymi główkami mierniczymi. Wykorzystując specjalne, zespołowe urządzenia kontrolne, działające wg wspomnianych zasad, można mierzyć wymiary średnic otworu jedno­cześnie w kilku przekrojach oraz mierzyć jednocześnie wymiary średnic powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Przy sprawdzaniu wymiarów gładzi tulei jednocześnie przeprowadza się selekcję na grupy wymia­rowe. d) Sprawdzenie współosiowości zewnętrznych powierzchni osadczych względem powierzchni wewnętrznych oraz wielkości bicia płaszczyzny oporowej kołnierza. Do wykonania tych operacji kontrolnych stosuje się zwykle przyrządy czujnikowe z trzpieniami lub rolkami