Reklama
Primitivo
A A A

Kompleksowe badania stanu technicznego silnika

Do kompleksowej oceny stanu technicznego silników o zapłonie iskrowym służą zestawy diagnostyczne. Przykładami takich zestawów są: krajowy zestaw ZD-2 (rys. 8.7) i zestaw firmy Crypton BDY-118 (rys. 8.8). Zestawy diagnostyczne tych typów umożliwiają: pomiar napięcia prądu zasilającego cewkę zapłonową, pomiar napięcia na zaciskach prądnicy podczas pracy silnika, pomiar wszelkich napięć i prądów oraz spadków napięć, sprawdzenie stanu kondensatora i cewki zapłonowej, sprawdzenie stanu styków przerywacza, pomiary kątów zwarcia styków przerywacza, pomiar kąta wyprzedzenia zapłonu, sprawdzenie prawidłowości działania odśrodkowego i pod­ciśnieniowego regulatora kąta wyprzedzenia zapłonu, sprawdzenie stanu świec zapłonowych, pomiar prędkości obrotowej silnika, sprawdzenie szczelności cylindrów, pomiar podciśnienia w przewodzie dolotowym, pomiar ciśnienia, analizę spalin. Zestaw diagnostyczny typu BDY-118 jest wyposażony w oscyloskop. Na jego ekranie można obserwować zmiany napięcia w funkcji czasu w obwodach niskiego i wysokiego napięcia (rys. 8.9). Analizując różnicę między wykresami dla poszczególnych cylindrów otrzymanymi na ekranie oscyloskopu a krzywymi wzorcowymi (dla pełnosprawnego układu) można określić rodzaj i przyczynę niesprawności. Obwód zapłonowy Sposób łączenia części elektrycznej zestawu diagnostycznego ZD-2 lub Orypton z silnikiem przedstawia rys. 8.10. Zasadniczą zaletą takiego zestawu jest możliwość wykonania pełnych badań diagnostycznych silnika przy jednym podłączeniu zestawu, bez konieczności kolejnego podłączania pojedynczych urządzeń. Osobnego podłączania wymagają jedynie przyrządy do pomiarów innych niż elektryczne.