Reklama
A A A

Kadłub i głowica

Pozostawienie wody w układzie chłodzenia podczas mrozów jest częstą przyczyną pęknięć kadłuba silnika i uszkodzenia chłodnicy. Uszkodzony kadłub może być naprawiony tylko w zakładzie napraw­czym. Niezbyt głębokie i rozległe pęknięcie można po odpowiedniej obróbce mechanicznej wypełnić żywicą epoksydową. W przypadku krótkich, niewielkich pęknięć na łatwo dostępnych powierzchniach zewnętrznych można stosować naprawę polegającą na kołkowaniu pęknięcia. W razie pęknięć osłabiających w zdecydowany sposób kadłub jedyną efektywną metodą naprawy jest spawanie elektryczne lub palnikiem acetylenowym. Przegrzewanie silnika sprzyja odkładaniu się warstwy osadu na wewnętrznych powierzchniach bloku cylindrów. Osad usuwa się che­micznie przez płukanie kadłuba w specjalnych roztworach. Po płu­kaniu przeprowadza się sprężonym powietrzem próbę szczelności ka­dłuba. Wszystkie uwagi na temat kadłuba dotyczą w równej mierze także głowic silników. Stosowanie paliwa innego niż zaleca to instrukcja obsługi również może być powodem pęknięcia kadłuba lub głowicy.