Reklama
A A A

JAKOŚĆ POWIERZCHNI

Powierzchnia części po obróbce mechanicznej jest zawsze w więk­szym lub mniejszym stopniu chropowata i falista (rys. 10). Ponadto pod wpływem sił skrawania i wydzielania się ciepła przy tworzeniu się wióra powierzchniowa warstwa metalu zmienia swoje własności fizyczne i za­czyna się różnić pod względem struktury od rdzenia części (w wyniku zgniotu, rozdrobnienia struktury krystalicznej itp.). Gładkość powierzchni charakteryzują struktura geometryczna oraz fizyczne własności powierzchniowej warstwy metalu.