Reklama
A A A

FILTR PALIWA

Filtr paliwa zapobiega przedostawaniu się do gaźnika wraz z pali­wem wszelkich zanieczyszczeń. Najbardziej Szkodliwe są wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia mechaniczne. Zgrubne oczyszczenie paliwa następuje w filtrze siatkowym w zbiorniku. W celu dokładnego oczysz­czania paliwa są stosowane filtry pływakowe lub z wkładem wy­miennym i szklanym osadnikiem. Filtry te zwykle są instalowane przed pompą paliwa. Filtr — odstojnik (rys. 7.3) znajduje się z reguły w przewodzie ssawnym pompy paliwa. Filtr składa się z kadłuba 6 i odstojnika 2, połączonych za pomocą trzpienia 3 i śruby 5. Wkład filtrujący 4 składa się z płytek blaszanych 9 o grubości około 0,15 mm. Każda płytka ma kilkanaście otworków 8 i nieco więcej występów 7 o wy­sokości około 0,05 mm. Paliwo przepływając między płytkami wkładufiltrującego, dociśniętymi sprężyną 1 pozostawia zanieczyszczenia o ziarnistości przekraczającej 0,05 mm. Filtr paliwa z wymiennym wkładem (rys. 7.4) obecnie znacznie częściej jest stosowany w nowoczesnych samochodach niż filtr — od­stojnik. Zasada oczyszczania paliwa w tym filtrze polega na wytrąca­niu zanieczyszczeń oraz wody, a także wchłanianiu ich przez wkład. Paliwo napływające do filtru zmienia kierunek przepływu (rys. 7.4a) i zmniejsza przy tym szybkość. Wskutek tego woda oraz cięższe zanie­czyszczenia mechaniczne opadają na dno osadnika. Pozostałe zanie­czyszczenia zatrzymują się wewnątrz wkładu lub na zewnątrz, skąd są zmywane na dół strumieniem paliwa.