Reklama
A A A

Elementy i mechanizmy mocujące

Konstrukcja mechanizmów mocujących przyrządów i uchwytów po­winna zapewniać dostateczną siłę docisku, prostotę obsługi i szybkie mo­cowanie. Zamocowanie powinno odbywać się bez odkształceń (na skutek wywoływania momentów gnących) oraz bez przesunięć przedmiotu w przy­rządzie, w wyniku niewłaściwego rozmieszczenia elementów mocujących lub nadmiernych sił zamocowania. Istotną rolę odgrywa również zapew­nienie jak najmniejszego wysiłku fizycznego przy obsłudze. Mechanizmy mocujące możemy podzielić na ręczne i mechaniczne. Naj­prostsze i najtańsze są mechanizmy ręczne, jednak dla przyrządów szybkomoeujących są one w wielu przypadkach nieodpowiednie ze względu na znaczną ilość czynności ręcznych powodujących nadmierny wzrost cza­su pomocniczego, Do mocowania ręcznego najczęściej stosuje się dociski śrubowe, mimośrodowe lub kliny. Do mocowania mechanicznego używa się różnego rodzaju mechanizmów pneumatycznych lub pneumatyczno-hydraulicznych.