Reklama
A A A

Dokręcanie śrub i nakrętek w samochodzie

Zagadnienie prawidłowego dokręcania elementów gwintowanych jest niezbyt doceniane. Montaż elementów po naprawie wykonywany jest dość często przez dokręcenie śrub lub nakrętek „na wyczucie", wskutek czego nigdy nie ma pewności, czy obciążenie śruby lub nakrętki jest prawidłowe, co może być przyczyną pęknięcia śruby lub rozkręcenia połączenia. Prawidłowe łączenie powinno być wykonane przez ich skręcenie ściśle określonym momentem. Poruszony problem nabiera szczególnego znaczenia, jeśli naprawę przeprowadza pracownik z małym przygotowaniem technicznym w za­wodzie, a szczególnie przy naprawach wykonywanych przez amatorów, nie mających prawie żadnego doświadczenia. Żądane obciążenie śruby lub nakrętki uzyskuje się przez zastosowa­nie specjalnych kluczy dynamometrycznych, o zmiennych końcówkach dla różnych wymiarów sześciokątów i podziałce cyfrowej, na której w czasie dokręcania można odczytać wielkość momentu przyłożonego do części skręcanych. Przy naprawach amatorskich można użyć zastępczo wagę sprężyno­wą (rys. 2.8). W tablicy 3—1 podano wielkości momentów połączeń występujących najczęściej przy podstawowych naprawach bieżących.