Reklama
A A A

Docieranie zespołów układu napędowego

W niektórych zakładach naprawczych oprócz silników dociera się także skrzynki biegów, a niekiedy także mosty napędowe. Skrzynki biegów docierane są albo razem z silnikiem (rys. 17.2) i wówczas proces docierania nie różni się od omówionego, albo na odrębnych stanowiskach. Stanowisko takie składa się z silnika elektrycznego, przekładni i hamulca — zwykle znacznie prostsze­go od stosowanych do docierania silników. Skrzynkę napędza się silnikiem elektrycznym. Podczas docierania sprawdza się jej szczelność i cichobieżność na wszystkich biegach. Tak samo do­ciera się tylne mosty. Naprawione skrzynki biegów oraz tylne mosty poddaje się ponadto badaniom kontrolnym. Metody badań tych zespołów omówiono w rozdziale 7. Dotarte, sprawdzone i przyjęte przez kontrolę jakości zespoły zostają skierowane do magazynów międzyoperacyjnych, skąd do­wożone są na linię montażu pojazdu.