Reklama
A A A

Części z otworami wielowypustowymi

Obróbka otworów wielowypustowych przy środkowaniu na ich bocz­nych powierzchniach różni się od poprzednich przypadków tym, że kali­bruje się przez przepychanie lub przeciąganie tylko boki wypustów. Z punktu widzenia technologicznego połączenia wielowypustowe środkowane na bocznych powierzchniach wypustów pozwalają na znaczne uproszczenie obróbki. Ich wadą jest konieczność pozostawienia miękkiej powierzchni otworu, która powinna po obróbce cieplnej, dać się obrabiać narzędziem metalowym. Takie powierzchnie nie odznaczają się wysoką odpornością na ścieranie. Obróbka narzędziem ściernym (segmentami ściernymi) zahartowa­nych rowków wypustowych w otworach nie znalazła szerokiego zastoso­wania z powodu małej wydajności i dużej pracochłonności. Połączenie środkowane na bokach wypustów może być dokładne, jeśli wypusty są szlifowane, a rowki w otworze kalibrowane; warunek ten w znacznym stopniu podraża obróbkę, zbliżając ją pod względem pracochłonności do połączeń pierwszego typu ze środkowaniem na wewnętrznej powierzchni wałka.