Reklama
A A A

BŁĘDY ZWIĄZANE Z USTAWIENIEM NARZĘDZI NA WYMIAR

Przy obróbce mechanicznej nie da się uniknąć błędów związanych z ustawieniem narzędzi na wymiar. Ustawiając nóż na wymiar przy toczeniu części, robotnik nie może . ustawić narzędzia dokładnie w takim położeniu, które zapewniałoby utrzy- manie wymiaru nominalnego, ustalonego na rysunku w stosunku do wszystkich obrabianych części. To samo zachodzi, gdy obrabiarkę ustawia się na wymiar dla obróbki danej partii części. W tym przypadku narzędzie ustawia się w określonym położeniu, którego nie zmienia się do czasu jego zamiany wskutek stę­pienia się lub zakończenia obróbki całej partii części (jeżeli wytrzymałość narzędzia na to pozwala). Również w tym przypadku nieunikniony jest błąd obróbki wywołany niedokładnością ustawienia narzędzia. Obrabiarkę można ustawić na wymiar przez zamocowanie w określo­nym położeniu zderzaków do narzędzi. Wskutek nieuniknionej niedokład­ności ustawienia zderzaków również powstają błędy obróbkowe.