Reklama
A A A

Badanie skuteczności ha­mulców

Badanie skuteczności ha­mulców polega na pomiarze długości drogi hamowania — tzn. drogi, jaką przebywa pojazd od chwili, gdy kierowca zaczyna działać na mechanizm uruchamiający hamulce (główne lub po­mocnicze), do chwili całkowitego zatrzymania. Polska norma PN-76/S-47000 przewiduje dwie próby dla określenia skuteczności działania hamulców: próbą hamulców zimnych oraz próbą hamulców nagrzanych Ocena wyników próby polega na porównaniu zmierzonej wartości drogi hamowania z do­puszczalnymi wartościami podanymi w normie Próby wykonuje się na płaskiej betonowej nawierzchni, nie dopuszczając do utraty przyczepności żadnego z kół. Do pomiaru drogi hamowania najwygodniej jest używać piątego koła z urządzeniem rejestrującym prędkość jazdy i przebywaną drogę, wyposażonym dodatkowo w rysik, zaznaczający chwilę uruchomienia hamul­ców. Skuteczność działania hamulców można także ocenić na podsta­wie pomiaru opóźnienia hamowania. Stosowane dawniej urządzenia do po­miaru maksymalnego lub średniego opóźnienia hamowania (Tapley, Siemens itp.) obecnie zastąpiono rejestratorami (rys. 29.3), umożliwiającymi ciągły zapis opóźnienia hamowania w funkcji czasu. Zapis taki, w połączeniu z re­jestrowanym za pomocą pedałka dynamometrycznego przebiegiem zmian siły nacisku na pedał hamulca, umożliwia szczegółową analizę procesu ha­mowania.