Reklama
A A A

Badanie kompletnego silnika

Diagnostyka samochodowa jest jedną z najnowszych i najbardziej nowoczesnych metod badania samochodów. Dzięki tej metodzie można badać stan techniczny silnika i jego osprzętu bez rozbiórki zespołów, przy zastosowaniu pomiarów pośrednich. Coraz bardziej rozwijające się i udoskonalane urządzenia oraz przyrządy diagnostyczne umożli­wiają zupełnie dokładną ocenę stanu technicznego i prawidłowości regulacji większości zespołów i mechanizmów silnika oraz jego osprzętu. Badania diagnostyczne umożliwiają znaczne skrócenie czasu i ob­niżenie kosztów, dzięki wyeliminowaniu pracochłonnych czynności rozbiórki i składania sprawdzanych zespołów. Oszczędza się również w znacznym stopniu poddawane badaniom zespoły, gdyż przy za­stosowaniu metod bezpośrednich po rozbiórce i złożeniu zużycie współpracujących części, wskutek konieczności nowego dotarcia się, następowałoby znacznie szybciej niż przed badaniem. Świadczy to wyraźnie o wyższości i celowości stosowania badań diagnostycznych, polegających na obserwacji i pomiarach pośrednich. Diagnostyczne badania kompletnego silnika obejmują pomiary i próby, które umożliwiają ocenę działania silnika i jego osprzętu oraz stopnia ich zużycia. Stosowane obecnie zestawy diagnostyczne umożliwiają takie kompleksowe badania silnika i jego osprzętu. Jest to częstokroć konieczne ze względu na zależność prawidłowej pracy silnika od działania takich układów pomocniczych, jak np. układ za­silania lub układ zapłonu. Badanie układów pomocniczych i osprzętu silnika przeprowadzane są jednak wyłącznie w zakresie ograniczają­cym się do wpływu tych układów lub elementów osprzętu na pracę silnika.