A A A

Badania widoczności z miej­sca kierowcy

Badania widoczności z miej­sca kierowcy obejmują pomiary wi­doczności na półcylindrycznym ekranie ustawionym wokół samochodu, określenie niewidocznego obszaru drogi przed samochodem, pomiary wi­doczności przez powierzchnię szyby oczyszczaną przez wycieraczki oraz pomiary kątów widoczności. Badania wykonuje się w nocy lub w ciemnym pomieszczeniu. Wewnątrz — w miejscu gdzie w czasie jazdy znajdują się oczy kierowcy — ustawia się źródło światła. Plamy świetlne i cienie widoczne na półcylindrycznym ekranie oraz na powierzchni drogi umożliwiają po­miary obszarów widocznych i stref niewidocznych.